Śledź nas na:

Prawo bankowe - Artykuły

  • liczba prac:

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawowany do końca 2007 roku przez KNB, przejęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej, nadzorujący cały rynek finansowy w Polsce.

Narodowy Bank Polski (NBP)

NBP zgodnie z art. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim jest centralnym bankiem RP. Nie jest bankiem wg standardowej definicji (nie powierza mu się środków, nie prowadzi rachunków dla klientów, tylko dla niektórych podmiotów).  

Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) - jest centralnym organem administracji, organem wykonawczym komisji jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, na czele którego stoi Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i jest powoływany przez Prezesa NBP.

Umowy kredytowe

Umowa kredytowa (kolejna czynność bankowa) Kredyt to czynność ściśle bankowa. Sama nazwa mówi, że wiąże się z bankiem.  

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe (Rozdział 7 ustawy) → regulacja, która jest bardzo elastyczna i niewiele rzeczy zostało ściśle sprecyzowanych.  

Rachunki bankowe

Def. z Kodeksu Cywilnego przez umowę rachunku bankowego, bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony , do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych . Jest to umowa między bankiem a posiadaczem.

Czynności bankowe

Czynności bankowe dzielą się na grupy 1. Dwie grupy: I grupa - Czynności bankowe w ścisłym znaczeniu (czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez banki, nikt inny nie może wykonywać) II grupa - Czynności bankowe w szerokim znaczeniu (jeśli są wykonywane przez bank to są czynnościami bankowymi , inna osoba może je wykonywać ale wtedy to już nie jest czynność bankowa np. udzielanie pożyczek)