Śledź nas na:Prawo bankowe

Regulacje szczególne:

Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (szczególna czynność to emisja listów zastawnych - co odróżnia ich od innych banków)

Ustawa z 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dz. U. Nr 119, poz. 1252).

  • liczba prac: 13