Śledź nas na:Umowy kredytowe

Umowa kredytowa (kolejna czynność bankowa)
Kredyt to czynność ściśle bankowa. Sama nazwa mówi, że wiąże się z bankiem.

 

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy, na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach ustalonych w umowie zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami, w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Ta definicja składa się z dwóch części; obowiązki banku i obowiązki kredytobiorcy.

Prowizja - nie ma związku z samą kwotą

Odsetki - dot. tego co żeśmy wykorzystali .

Umowa kredytowa to:

  • umowa dwustronnie zobowiązującą.

  • umowa celowa - Musi być określony cel przeznaczenia środków. Musi być cel, żeby było co kontrolować. Bank kontroluje czy wydajemy je na właściwy cel, jak jest obiecane np. zakup samochodu konkretnie jakiego, zakup domu - jakiego).

  • jest to umowa pisemna (ale tylko dla celów dowodowych)

  • jest to umowa pieniężna (przedmiotem jej są zawsze pieniądze)

  • umowa kredytowa nie przenosi własności środków (środki są własnością banku)

  • umowa kredytowa jest umową konsensualną (nie trzeba nic robić aby umowa doszła do skutku, porozumienie stron).

  • umowa kredytowa jest umową odpłatną (płacimy za kredyt).Zobacz także