Śledź nas na:Regulacje szczegółowe prawa bankowego

Regulacje szczególne:
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (szczególna czynność to emisja listów zastawnych - co odróżnia ich od innych banków)
Ustawa z 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dz. U. Nr 119, poz. 1252).

Banki w Polsce - trzy formy prawne:
1.Państwowe (Bank Gospodarstwa Krajowego -  refinansuje i obsługuje kredyty studenckie, poręczenia  Skarbu Państwa, realizuje cele państwa).
2. Spółki Akcyjne
3. Spółdzielcze (mają charakter spółdzielni, są słabe kapitałowo, 1 udział           1 głos bez względu na to jaki kapitał wniósł, maja ograniczona liczbę czynności)

1995r. -  Ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym
Sprawozdanie BFG - wymienia ile bankom i w jakiej kwocie udzielono pożyczek, ale nie wymienia się tych banków z nazwy.
Instytucja, która:
Pomaga bankom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
Dokonuje wypłat dla deponentów w przypadku upadłości banku
            (jeżeli jest bankructwo, upadłość jest ogłaszana przez sąd).
    - gdy mamy mniej niż 1000 euro     - wypłata w 100%
    - do 22500 euro             - wypłata w 90%     (reguła unijna 20 000 euro)
    - więcej                - bank nie wypłaca , można złożyć roszczenie do
  masy upadłościowej .
Inne regulacje dot. bankowości:
Ustawa dot. prania brudnych pieniędzy
Ustawa o kredycie konsumenckim, która uderza w supermarkety
Kontrola dewizowa.Zobacz także