Śledź nas na:Zakres prawa bankowego

Prawo bankowe zajmuje się:

  • Reguluje zasady prowadzenia działalności bankowych

  • Reguluje tworzenie i organizację banków

  • Reguluje zasady sprawowania nadzoru bankowego

  • Reguluje zasady postępowania naprawczego

  • Reguluje zasady likwidacji i upadłości banków.

 

Zakres prawa bankowego podmiotowo dotyczy banków.

BANK (def.) - jest osobą prawną, utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń, uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym .

  • Osoba prawna ustawa daje bankom osobowość prawną.

  • Utworzona musi być utworzona zgodnie z przepisami ustaw

  • Działająca na podstawie zezwoleń licencjonowanie działalności bankowej (powstania banku oraz niektórych konkretnych czynności bankowych, używanie nazwy KASA lub BANK trzeba uzyskać zezwolenie). Te zezwolenia uprawniają do wykonywania czynności bankowych - zgodnie z lista uprawnień. Można wykonywać mniej tych czynności a mieć zezwolenie na więcej, nie może odwrotnie. Można wykonywać tylko te czynności które są wskazane w ustawie np. bank nie może prowadzić działalności gospodarczej. Musi wykonywać wyłącznie czynności finansowe. Nie może zajmować się np. leasingiem.

  • Obciążających ryzykiem środki powierzone tzn. że środki mogą być niezwrócone.

 Zobacz także