Śledź nas na:Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe (Rozdział 7 ustawy) → regulacja, która jest bardzo elastyczna i niewiele rzeczy zostało ściśle sprecyzowanych.

 

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podanych do publicznej wiadomości. Podstawowym obowiązkiem jest tylko podanie do publicznej wiadomości, jakie papiery będą emitowane i w jakiej ilości.

Jest pewne ograniczenie - o zamiarze emisji Bank musi powiadomić Prezesa NBP na 30 dni przed emisją papierów wartościowych. Trzeba podać wartość emisji i warunki emisji. Dotychczas Prezes tego nie zrobił, więc banki mają swobodę i mogą emitować papiery wartościowe tak, jak chcą.

Papiery wartościowe (definicja znajduje się w Kodeksie Cywilnym) → przez papiery wartościowe rozumie się dokument, z którym związane jest określone prawo majątkowe tak ściśle, że realizacja tego prawa może nastąpić wyłącznie poprzez wydanie lub okazanie tego dokumentu. Dokument ten może mieć postać elektroniczną.

Papier wartościowy to dokument, z którym związane jest pewne prawo majątkowe.

(wymyślono go po to aby szybko obracać prawami majątkowymi).

Cechy papierów wartościowych:

  • muszą mieć możliwość obrotu (jak mam papier wartościowy to mogę go komuś innemu sprzedać). Co do zasady papiery wartościowe muszą być zbywalne. Nie posiadają tego środki zgromadzone na rachunku bankowym

  • w polskim prawie obowiązuje zasada zamkniętej listy papierów wartościowych (numerus klauzus). Żeby coś było papierem wartościowym musi być wymienione w ustawie (że to może być papierem wartościowym). W polskim prawie występuje coś takiego, jak pożyczka w formie papierów wartościowych.

  • papiery wartościowe wyłączają konieczność zwrotu środków przed upływem terminu ich zapadalności (zazwyczaj papiery wartościowe mają termin zapadalności, tj. termin, w którym zwraca się środki temu, kto posiada papier). To zobowiązanie ma charakter długoterminowy i bank nie musi wypłacać środków wcześniej.

Typem kwalifikowanym papierów wartościowych jest list zastawny.

List zastawny jest to szczególny papier wartościowy.

Takie listy zastawne może emitować tylko specjalny rodzaj banków, tzw. banki hipoteczne (np.: Śląski Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny) .

Banki te pozyskują pieniądze na udzielenie kredytów hipotecznych (np.: ludzie biorą kredyt na cele mieszkaniowe - skąd bank ma pieniądze? - od innych ludzi, którzy kupili listy zastawne).

Te listy zastawne są wieloletnie i z nich są pieniądze.Zobacz także